PL DE EN

Podjazd, parking
Konstrukcja profilu HR - LINE przy zastosowaniu w powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów przewiduje standardowe obciążenia i czynności konserwacyjno - użytkowe.
Profil przeznaczony do uzyskania wodoszczelności IP 67.
Oprawa świeci światłem ciągłym (linia światła). 

Przykładowy schemat instalacji oświetlenia z wykorzystaniem puszek hermetycznych: